─────── §1. Postanowienia ogólne ───────

1.1.Regulamin jest własnością HorizonRP i zabrania się kopiowania czy edytowania go.
1.2.Wchodząc na serwer Akceptujesz Regulamin Serwera HorizonRP. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Cię z jego przestrzegania.
1.3.Wszelkie złamania naszego regulaminu mogą liczyć się z pouczeniami, kickami, upomnieniem głosowym lub wyrzuceniem na stałe lub czasowo z naszego serwera.
1.4.Jeśli jesteś światkiem sytuacji, w której jakaś osoba łamie regulamin masz obowiązek zgłoszenia tego za pomocą komendy /report.
1.5.Głos każdej osoby ma prawo być nagrywany przez administratorów nie informując o tym osoby nagrywanej.
1.6.Administracja ma prawo do permanentnego bądź czasowego zablokowania gracza bez podania konkretnej przyczyny.
1.7.Z twojego konta steam, na serwer możesz wejść tylko i wyłącznie ty (żadna inna osoba, która ma dostęp do konta nie ma prawa wejść z twojego konta na nasz serwer).
1.8.Na serwerze zakazuje się: RDM, VDM, PG, MG, HK, BU, CN, CL, CB, NJ, FD, SS, RK, LootRP, LowRP, FailRP.
1.9. Każdy akt nietolerancji osoby na rządowym będzie się równał banem dla osoby nietolerancyjnej.
1.10.Fabuła nie ma większego znaczenia na rozgrywkę.
1.11.Administrator nie musi posiadać dowodów jeśli jest świadkiem akcji.


────────── §2. Zasady ogólne ──────────

2.1.Zabrania się korzystania ze skryptów, auto-clickerów, cheatów, exploitów, bugów lub modów które ułatwiają rozgrywkę(brak krzaków itp.).
2.2.Podczas akcji RP, bez względu na to jaki ma ona przebieg, obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z gry, wychodzenia z roli, nieodgrywanie bólu etc..
2.3.Po wejściu na serwer jesteś zobowiązany do odgrywania wcześniej wykreowanej postaci, odgrywać strach, ból, zmęczenie, okazywać uczucia itp..
2.4.Wszystko co mechanicznie posiadamy w swoim ekwipunku, mamy przy sobie. Nie ma możliwości odegrania schowania czegoś i posiadanie dalej tego w eq.
2.5.Na serwerze obowiązuje zakaz używania ,,z’’ bez konkretnego powodu. Nadmierne używanie ,,z’’ będzie karane kick/ban.
2.6.Bycie w trakcie mocnego upojenia alkoholowego bądź narkotykowego nie jest wytłumaczeniem swojego zachowania i nie zwalnia z bana.
2.7.Niekonsekwentne odgrywanie swojej postaci może skutkować CK. Skakanie po frakcjach będzie skutkowało CK
2.8.Zakazuje się wtrącania w akcje innych graczy bez dobrego powodu IC. Powodem nie może być np. ,,Bo go złapie policja.’’
2.9.RedZone:
╶╴ Siedziby organizacji
╶╴ Miejscówki i przeróbki narkotyków
╶╴ Pralnia brudnych pieniędzy
2.10.GreenZone:
╶╴ Są to miejsca publiczne (szpital, komenda, parkingi, mechanik itp.)
2.11.Na GreenZone nie można:
╶╴ Strzelać się (chyba, że akcja przenosi się na GR)
╶╴ Negocjować z policja
╶╴ Dokonywać wymian
╶╴ Porywać obywateli
╶╴ Handlować nielegalnymi przedmiotami
2.12.Na RedZone można wywołać agresyną akcje bez inicjacji słownej.


───────────── §3. Komunikacja voice,narracja,chat ─────────────

3.1.Podczas rozgrywki na serwerze musisz posiadać sprawny mikrofon.
3.2.Zakaz kłamania na komendach narracyjnych (/me /do /opis).
3.3.Wyciąganie broni długiej, czyli przygotowanej do używania oburącz nie musi zostać odegrane, gdy posiadamy torbę.
3.4.Na czacie zakazuje się szantażowania osoby, z którą odgrywamy (BANA MASZ, PÓJDZIEMY NA RZĄDOWY ZARAZ JAK MI KLAMY NIE ODDASZ).
3.5.Zakazuje się używanie ,,n-wordów'’ ,,p-wordów’’ oraz innych słów, które nie są dozwolone na platformach streamingowych.
3.6.Rzeczy, które nie są możliwe do odegrania mechanicznie odgrywane zostają przy pomocy komend /me /do /opis.
3.7.Na /opis odgrywamy tylko rzeczy szczególnie związane z postacią np. ''/opis ma złamaną rękę''.
3.7.1.Dozwolone jest umieszczanie "plakietek" na opisie przez frakcje takich jak: "Praktykant Jason Jam".
3.7.2.Zakazuje się użytku /opis do informowania o przerwie w grze (/opis zamyślony).
3.8.Trashtalk, czyli (krzyczenie na prze sterach, wyzywanie rodziny, es, do pały, gdzie opór itp.) będzie banowane.
3.9.Zakazuje się korzystania z LOOC jak z czatu tekstowego, LOOC służy do zgłaszania błędów bądź chwilowego odejścia od komputera.
3.10.Zakazuje się używania modulatorów, bindów, czy rozmowy biernej w innym języku niż polski bez zgody administracji.
3.11.Na twt oraz dw ma być utrzymywany wysoki poziom, osoby piszące zbędne wiadomości, wiadomości nawiązujące do OOC itp. Będą banowane bądź ,,nagradzane’’ ostrzeżeniem.
3.12.Osoba znajdująca się na wyspie nie może być połączona z jakimkolwiek kanałem na aplikacji do komunikacji głosowej. Wyjątek to: rządowy bądź wezwanie przez administracje oraz radio LSC. Będzie banowane!
3.13.Zakaz odgrywania scen erotycznych bądź obrażeń trwałych bez zgody właściciela postaci lub administracji.
3.14.Komenda /try do danej czynności może zostać użyta tylko raz.Przykład: /try Szuka leków (próba nieudana) i idziemy kawałek dalej i ponawiamy próbę.


──────────── §4. Sprawa do administracji ────────────

4.1.Wchodząc na rządowy jako oskarżyciel musisz posiadać nagranie, ewentualnie screany z akcji, która według Ciebie nie była odpowiednio rozegrana, bądź osoba znajdująca się w niej złamała w jakiś sposób regulamin. Brak dowodów będzie karany!
4.2.Jeśli zostałeś oskarżony, oskarżyciel posiada na to dowody, a nie posiadasz dowodów na swoją niewinność - jesteś winny.
4.3.Na kanałach głosowych oraz tekstowych discorda HorizonRP musisz wykazywać wysoką kulturę osobistą oraz posiadać szacunek do drugiej osoby.
4.4.Zgłosić gracza, który złamał w jakikolwiek sposób regulamin, możesz do max 24h, po upływie tego czasu dowody nie będą już ważne, a osoba ta nie zostanie ukarana. Wyjątkiem są dowody na używanie niedozwolonego oprogramowania.
4.5.Na serwerze obowiązuje nakaz posiadania takiego samego nicku steam co nazwy discord.
4.6.Administracja ma prawo przerwać, zmienić administratora prowadzącego, bądź całkowicie zakończyć spór na kanale rządowym bez podania przyczyny.
4.7.Zakaz robienia spamu administracji na pv. Od tego jest ticket.


───────── §5. Postacie ─────────

5.1.Na serwerze można posiadać tylko i wyłącznie jedną postać, wyjątkiem jest zakupienie na discordzie HorizonRP drugiej postaci oraz administracja.
5.2.Zakazuje się używania Imion i Nazwisk sławnych osób, bądź Imion i Nazwisk sławnych postaci rp (Sergio Donputamadre itp.). Wyjatkiem jest ustalenie z administracją.
5.3.Przed CK postaci, obowiązuje zakaz pozbywania się bądź oddawania komuś majątku bez zgody administracji. W przypadku przekazania majątku CK dostaje również osoba której został przekazany majątek + w gratisie dorzucimy jeszcze banicje :)
5.4.Na zrobienie komuś FCK musisz posiadać zgodę administracji, dobry powód IC oraz dowód w postaci nagrań lub SS.
5.5.Po CK, nie pamiętamy niczego, co udało nam się dowiedzieć na poprzedniej postaci.
5.6.Odgrywanie martwego wiąże się z CK postaci.
5.7.Gracz teleportujący się do szpitala pod BW nie pamięta całej akcji, która doprowadziła go do stanu nieprzytomności. (Amnezja)
5.8.Po operacji, zakazuje się przez 10 minut, biegania, strzelania, celowania, noszenia osób oraz wykonywania jakichkolwiek czynności siłowych, wyjątkiem są członkowie EMS.
5.8.1. Po operacji/BW/TP na szpital zakazuje się bezpośredniego powrotu do akcji.
5.9.W przypadku zauważenia akcji RP w której Twoja postać może zostać zraniona lub stracić życie, powinieneś oddalić się na bezpieczną odległość w celu poszanowania swojego życia tudzież odgrywania jakiegokolwiek bólu i strachu adekwatnie do sytuacji.
5.10.Każdy poszkodowany gracz zobowiązany jest do odegrania PEŁNEJ akcji RP z medykiem w momencie odbywania leczenia.
5.10.1.W przypadku braku medyków gracz zobowiązany jest do odegrania z Basią.
5.11.Na serwerze możesz posiadać peda za zgodą administracji z dobrym pomysłem w ticket.
5.12.W przypadku gdy ktoś doprowadził cię do bw w trakcje strzelaniny zabrania się odgrywania siniaków/otarć/strzału w kamizelke.
5.13.Rany muszą być adekwatne do otrzymanych obrażeń postaci.
5.14.Zakaz latania helikopterami. Nie obowiązuje frakcji.


───────────── §6. Przestępstwa ─────────────

6.1.Porywając członka LSPD, EMS musisz posiadać dobry powód IC. Zakazuje się porywania LSPD oraz EMS w celu pozyskania z nich tylko i wyłącznie rzeczy z ekwipunku.
6.2.Zakazuje się wyrzucania NPC z auta w celu sprzedaży narkotyków.
6.3.Wymiana ognia musi być zainicjowana głosowo oraz z odpowiednim powodem IC!
6.4.Zabrania się okradania kont bankowych oraz wymuszeń przepisania na kogoś auta bądź nieruchomości.
6.5.Zakazuje się wysyłania zgłoszeń na LSPD, EMS, LSC w celu porwania członka danej frakcji.
6.6.Na serwerze musi znajdywać się minimalnie 5 członków LSPD by móc zainicjować porwanie jednego z nich. Wyjątkiem jest dobry powód IC taki jak na przykład duży konflikt z danym członkiem LSPD.
6.7.Na serwerze musi znajdywać się minimalnie 5 EMS by móc zainicjować porwanie jednego z nich. Wyjątkiem jest dobry powód IC taki jak na przykład duży konflikt z danym członkiem EMS.
6.8.Na serwerze musi znajdywać się minimalnie 3 LSC by móc zainicjować porwanie jednego z nich. Wyjątkiem jest dobry powód IC taki jak na przykład duży konflikt z danym członkiem LSC.
6.9.Zakaz odbijania zatrzymanego w promieniu 200m od szpitala oraz komendy.
6.10.Na napadzie może znajdywać się max 2 podstawionych zakładników, pod warunkiem, że każdy zakładnik będzie w stosunku 1:1 z niepodstawionym.
6.10.1.Na każdego napastnika przypada po max 2 zakładników.
6.11.Zakazuje się kradzieży aut LSPD, EMS, LSC bez dobrego powodu IC.
6.12.W mieście obowiązuje zakaz wojny między bojówkami, wyjątkiem jest kontynuowany od na przykład Sandy pościg, bądź bardzo mocny konflikt między danymi organizacjami.
6.13.Zakaz porywania osób z siedzib prac legalnych. Wyjątkiem jest dobry powód IC taki jak na przykład duży konflikt z daną osobą.
6.14.W strzelaninie, mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie 2 organizacje po maksymalnie 8 osób z jednej strony, chyba że któraś ze stron rozpocznie wymianę ognia w stosunku do kolejnej.
6.15.W akcji może brać udział więcej niż 8 osób, gdy osoby porwane zostaną przetransportowane w miejsce, gdzie ma odbyć się rozmowa/egzekucja.
6.16.Zakazuje się porywania osób na wymianę za zatrzymanego któremu grozi mniej niż 60 miesięcy, wyjątkiem jest to, gdy osoba zatrzymana jest ważną osobą w świecie przestępczym np. szef organizacji.
6.16.1.Osoby na wymiane nie mogą brać udziału w akcji offensywnej w momencie gdy przekraczają limit. (8 Osób).
6.17.Zakazuje się ,,DzwonRP’’ czyli celowego uderzania w pojazd by sprowokować daną osobę bądź organizacje do wywołania strzelaniny. Wyjątkiem jest prowadzenia pościgu przez minimum minutę i brak innej możliwości zatrzymania auta, które ucieka.
6.18.Limit na akcje w której mamy zamiar sprzedawać narkotyki to 3 osoby.
6.19.Zakazuje się przebierania za członków LSPD, EMS. Wyjątkiem jest dobry powód IC oraz zgoda administracji.
6.20.Zakazuje się lootowania osób postrzelonych na miejscu strzelaniny oraz w bliskich jej okolicach.
6.20.1.Zakazuje się przedłużania akcji w miejscu strzelaniny w momencie pokonania drugiej ekipy/LSPD. Wyjątki to RedZone oraz miejsca odalone od miasta(zadupia/lasy/góry).
6.20.2.Po strzelaninie albo szybko się pakujemy do aut albo zbieramy ludzi, robienie sesji zdjęciowej na miejscu będzie karane banem. Wyjątki to RedZone oraz miejsca odalone od miasta(zadupia/lasy/góry).
6.21.Zakazuje się prowokacji LSPD do pościgu.
6.22.Zakazuje się wtrącania w akcje przez osoby trzecie, gdy LSPD znajduje się na miejscu.
6.23.Zakazuje się sprzedaży narkotyków w ubraniu roboczym.
6.23.1.Zakazuje się sprzedaży info o narkotykach oraz narkotyków dla osób z frakcji.
6.24.Zakazuje się okradania/porywania gracza, na BW z którym nie prowadziłeś tej samej akcji roleplay.
6.25.Napady:
╶╴ Sklep: Napastników min./max. 2/4| LSPD min./max. 2/6
╶╴ Flecca Bank: Napastników min./max. 3/5| LSPD min./max. 4/7
╶╴ Maze Bank: Napastników min./max. 3/6| LSPD min./max. 5/8
╶╴ Pacyfic Bank: Napastników min./max. 4/6| LSPD min./max. 6/8
╶╴ Humane Labs: Napastników min./max. 5/8| LSPD min./max. 7/10
6.26.Gangi uliczne mają zakaz sprzedawania narkotyków na ośkach.
6.27.Dwie osoby na raz mają zakaz sprzedawania narkotyków temu samemu NPC.
6.28.Zakazuje się sprzedawania narkotyków NPC stojących za ladą w sklepie bądź na szpitalu.
6.29.Na odbiciu konwoju, po stronie odbijających, może znajdować się o 2 napastników wiecej niż członków LSPD biernie uczestniczących w konwoju.
6.30.Zakazuje się zrywania negocjacji, bez powodu RP.
6.31.Zakazuje się uciekania przed LSPD do mieszkania/ośki/siedziby organizacji.


───────────── §7. Frakcje ─────────────

7.1.Służby (LSPD, EMS, LSC) korzystając z radia muszą również mówić w grze, jeśli w pobliżu znajdują się inni gracze.
7.2.By odgrywać skorumpowanego, trzeba posiadać zgodę administracji oraz szefa danej frakcji.
7.3.Administracja ma prawo zmienić liderów danej frakcji bez podania przyczyny.
7.4.Tylko medycy mają prawo do power gamingu.
7.5.Frakcje mają zakaz sprzedawania broni oraz przedmiotów dostępnych tylko dla nich.
7.6.LSPD ma prawo użyć broni palnej w przypadku, gdy dana osoba jest uzbrojona, zagraża komuś zdrowiu lub życiu albo nałożony jest na nią kod czarny.
7.7.LSPD ma prawo odgrywać postrzał w kamizelkę tylko wtedy, gdy razem z nim występują inne obrażenia takie jak na przykład złamane żebro.
7.8.EMS nie może udzielić pomocy w trakcie strzelaniny.


───────────── §8. Pojazdy/przedmioty ─────────────

8.1.Zakazuje się wyrzucania czegokolwiek posiadając BW lub będąc zakutym.
8.2.Wyznacznikiem tego, czy pojazd nadaje się do jazdy w terenie jest wysokie zawieszenie oraz opony terenowe.
8.3.Przyzwala się na skoki kaskaderskie, pod warunkiem tego, że występuje duża szansa powiedzenia się danego skoku.
8.4.Po kolizji, wypadku, stłuczki twój pojazd nie może od razu odjechać, musi się on zatrzymać na co najmniej 4 sekundy.
8.5.Do pojazdu 4 osobowego mogą wejśc tylko i wyłącznie 4 osoby +1 w bagażniku, do pojazdu 2 osobowego 2 osoby +1 w bagażniku jeśli taki bagażnik jest wystarczający by pomieścić osobe.
8.6.Zakaz poruszania się pojazdem, który posiada przebite już 2 opony.
8.7.Zakazuje się noszenia kasków kuloodpornych. (Nie licząc LSPD).


─────── Pojęcia RP ───────

╶╴ OOC - Świat poza grą.
╶╴ IC - Świat w grze.
╶╴ MG - Wykorzystywanie informacji z OOC w IC.
╶╴ RDM - zabijanie graczy bez powodu IC.
╶╴ VDM - Przejeżdżanie pojazdem osób bez powodu IC.
╶╴ CN - Imię i nazwisko sławnej osoby, bądź znanej postaci RP.
╶╴ PG - Zmuszanie kogoś do akcji RP (brak możliwości reakcji na daną czynność.
╶╴ RK - Zabójstwo z zemsty osoby, która wprowadziła twoją postać w stan amnezji.
╶╴ CB - Bezcelowe prowokowanie LSPD.
╶╴ BW - Stan, w którym znajduje się nasz postać po straceniu całego HP (stan nieprzytomności).
╶╴ NJ - Wyrzucenie kogoś z auta za pomocą kajdanek, bez stosownej akcji RP.
╶╴ SS - Oglądanie transmisji danej osoby i wykorzystywanie rzeczy, które na niej robi w IC.
╶╴ FD - poruszanie się autem bez 4 lub 3 opon, poruszanie się autem nieprzystosowanym do danego terenu.
╶╴ HK - Zabijanie graczy za pomocą śmigła helikoptera.
╶╴ CL - Wyjście z gry podczas akcji RP.
╶╴ CK - Uśmiercenie swojej postaci.
╶╴ BU - Wykorzystywanie błędów skryptowych serwera do zdobycia przewagi w grze.
╶╴ FCK - Uśmiercenie czyjejś postaci.
╶╴ Low RP - Słaby, nie wnoszący nic na serwer poziom RP.
╶╴ Fail RP - Błędne odegranie akcji RP.
╶╴ Loot RP – Okradanie graczy bez stosownej akcji RP, zabieranie jedzenia, picia itp..
╶╴ Drive By - strzelanie w aucie z miejsca kierowcy.
╶╴ Zasada szanowania życia - Zasada mówiąca o szacunku do swojego życia, czyli unikania akcji, w których nasza postać mogła by stracić życie, bądź zostać zraniona.
Powrót na stronę główną